Dijital Arşiv Politikası

Metadata politikası

 • Kaynakların tanımlanması için kullanılan metadatalara herkes herhangi bir ücret ödemeksizin erişebilir.
 • Bu metadatalar görüntülenen kayıt bazında veya görüntülenen arama sonuç sayfaları bazında ya da koleksiyon bazında atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2 formatlarında indirilebilir.
 • Sistemde sunulan metadata alanları herhangi bir ticari amaca veya kâr amacı gütmeye yönelik süreçlerde kullanılamaz.
 • OAI belirteçleri ve metadataların bulunduğu arşiv kaynak gösterilmek suretiyle metadatalar yeniden kullanılabilir.
 • Arşivde bulunan farklı bilgi kaynaklarının tanımlanması süreçlerinde Dublin Core standardı kullanılmıştır.

Veri politikası

 • Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivi, Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafından erişime açılması uygun görülen Dernek arşivi ve diğer arşivlerden Dernekle ilgili olduğu için sağlanmış bilgi kaynaklarından oluşmaktadır.
 • Dijital Arşivde ön izleme bölmesinde sunulan bilgi kaynaklarına her kullanıcı ücretsiz olarak erişim sağlayabilir.
 • Önizleme gösterimi sunulmayan kaynaklar da dahil olmak üzere arşivdeki her bir bilgi kaynağının metadata alanlarına erişilebilir.
 • Dijital Arşivde sunulan bütün bilgi kaynakları araştırma ve eğitim amacıyla ya da kâr amacı gütmeyen amaçlarla kullanımlarında Dijital Arşive atıf göstermek koşuluyla kullanımı serbesttir.
 • Dijital Arşivde sunulan ön izlemeler herhangi bir format ya da araçta telif hakkı sahibinin yasal izni olmadan ve belirtilen lisanslara uygun olmayan bir şekilde kullanılamaz ve ticari olarak satılamaz.

 

Kapsam politikası

 • Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivi, Derneğin kuruluşundan itibaren kayıt altına aldığı ve kültürel miras niteliği taşıyan karar defterleri, tüzükler, fotoğraflar, gazete küpürleri, dernek tarafından basımı/yayımı yapılmış eserlerden oluşmaktadır. Bu kaynaklar Derneğin kendi arşivinin yanı sıra farklı kurum ve kuruluş arşivlerinden gerekli izinler alınarak sağlanmıştır. Dijital Arşivde her bir kaynak için başlık, açıklama, envanter numarası, varsa tarih bilgileri, kullanım hakları ve oluşturan bilgileri ile anahtar kelimeler sunulmaktadır.

Başvuru politikası

 • Dijital Arşivin hedef kitlesi Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivinden yararlanmak isteyen araştırmacılar, akademisyenler ve öğrencilerdir.
 • Dijital Arşive herhangi bir başvuru yapılamaz. Dijital Arşive yalnızca Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafından kaynak/materyal ekleme yetkisine sahip kişiler ekleme yapabilir.
 • Dijital Arşivde yayınlanan materyallerle ilgili herhangi bir telif hakkı ihlalinin tespiti durumunda söz konusu materyale ait tüm bilgiler arşivden silinir.

Depolama/Koruma politikası

 • Türkiye Yardım Sevenler Derneği Arşivinde yer alan kaynaklar için herhangi bir ayıklama politikası bulunmamaktadır.
 • Dijital Arşivin yaşatımı ve sürekliliğini sağlamak amacıyla 6 aylık periyotlarla yazılım kontrolü çalışmaları yapılmaktadır.
 • Dijital Arşivin yapılandırılmasında kullanılan kayıtlar farklı standart formatlarda göç ettirilebilir bir yapıda korunmaktadır. Böylece farklı sistemlere ve yeni formatlara geçişte veri kaybı en aza indirilmektedir.
 • Dijital Arşivin aylık ve haftalık olarak yedekleri alınmaktadır. Alınan her bir yedek 15 gün boyunca saklanmaktadır.
 • Materyallerin Dijital Arşivden silinmesi için kabul edilen nedenler; intihal ya da diğer telif hakkı ihlalleri, ulusal güvenlik ve yanlışlamadır.
 • Dijital Arşivde bir önceki maddede belirtilen nedenlerden biriyle (kanıtlanmak koşuluyla) silinmesi önerilen materyallere ilişkin tüm bilgiler sistemde herhangi bir kopya bırakılmaksızın silinir.
 • Arşivin kapatılması durumunda veri tabanı benzer kapsamdaki diğer arşivlere aktarılacaktır.