Hakkında

Türkiye Yardım Sevenler Dijital Arşivi, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile Türkiye Yardım Sevenler Derneğinin ortak çalışmaları sonucunda geliştirilmiştir.

Bu arşiv ile amaçlanan

  • Yaklaşık 90 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türkiye Yardım Sevenler Derneği kuruluş yılı olan 1928’den bu yana birçok konuda ve giderek genişleyen bir yelpazede çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar gerçekleştirilirken üretilen belgeler, fotoğraflar ve dokümanlar da üretildikleri dönemdeki koşullara ve toplumsal yaşama ışık tutacak nitelikte kültürel miras ürünleridir. Bu proje ile Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafından dijital ortama aktarılan kültürel miras ürünlerinin çağdaş teknolojiler ve bilgi yönetimi süreçleriyle web tabanlı sistemler aracılığıyla erişime açılması,
  • Bu sayede Derneğin ve yapmış olduğu çalışmaların görünürlüğünün artırılması,
  • Kültürel miras niteliğindeki ve yeni araştırmalara konu olabilecek bu materyallerin güncel teknolojiler ve tekniklerle erişilebilirliklerinin artırılması, araştırmacıların ve ilgi duyan kullanıcıların ve gelecek kuşakların kullanımına sunulmasıdır.

Teknik altyapı

Bu çalışma kapsamında kullanılan teknik altyapı ve donanım Hacettepe Üniversitesi tarafından sağlanmıştır.  Bu altyapı üzerine kurulumu gerçekleştirilen Koleksiyon Yönetim Sistemi, uluslararası standartlara uygun çıktı üretebilen ve karşılıklı işlerlik prtokollerini destekleyen bir yapıya sahiptir.

Koleksiyon

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivinde toplam 9 ana koleksiyon altında toplanmış olan kültürel miras niteliği taşıyan dokümanlar, haber bültenleri, fotoğraflar, gazete küpürleri ve videolar yer almaktadır.

Bu arşivde sunulan koleksiyonların oluşturulmasında Türkiye Yardım Sevenler Derneği arşivinin yanı sıra

Gazete küpürleri Türkiye Cumhuriyeti Milli Kütüphane Gazete Arşivleri, Cumhuriyet Gazetesi arşivlerinden,

Bazı belge ve dokümanlar ise Anadolu Ajansı, ATESE Arşivleri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivleri, T.C. Cumhurbaşkanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnönü Vakfı, TRT ve Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden sağlanmıştır.

Tanımlama ve üstveri

Dijital arşivde sunulan kültürel miras ürünlerinin tanımlanmasında koruyucu ve tanımlayıcı üstveriler kullanılmıştır. Bu kapsamda koruyucu üstveriler daha çok sistem tarafından otomatize edilmiş bir mekanizmayla oluşturulmuştur. Diğer taraftan kaynakların tanımlanmasında ise Dublin Core Üstveri Seti ve Genişletilmiş Dublin Core Elemanlarından yararlanılmıştır. Tanımlama işlemlerinde kaynaklara yönelik olarak aşağıdaki özellikler dijital arşiv kapsamında zorunlu alan olarak belirlenmiştir:

  • Başlık - Title
  • Açıklama - Description
  • Oluşturan - Creator
  • Envanter numarası - Identifier
  • Tarih - Date
  • Konu - Subject
  • Kullanım Hakları - Rights

Belirlenen bu alanların dışında her bir bibliyografik künye dijital nesnelerin web sunum kopyalarıyla ilişkilendirilerek kullanıma sunulmuştur. Sistemde bu nesnelerin de üstverileri ayrıca tutulmuştur.

Erişim ve Kullanım Hakları

Bu Arşiv açık erişimi destekleyen bir açık arşivdir. Arşivde erişime sunulan bütün kaynaklar Türkiye Yardım Sevenler Derneğine aittir.  Bu kapsamda Arşivde sunulan kaynaklar eğitim ve araştırma amacıyla kaynak göstermek koşuluyla kullanıma açık olup ticari bir amaca yönelik olarak kullanılamaz. 

Arşivde sunulan nesneler, harmanlama protokolleri kullanılarak (OAI-PMH) erişilebilir ve bu platformlara imkan tanıyan bilgi erişim sistemleri tarafından kullanılabilir. 

Arşivde sunulan her bir nesneye ilişkin kullanım hakları Dublin Core tanımlama alanlarından Rights - Haklar elemanı kullanılarak belirtilmiştir. Ayrıca Arşiv nesnelerinin ve bu nesnelere ait bibliyografik künye tanımlamalarında Creative Commons lisansları kullanılmıştır.

 

Bu bilgiler ışığında Türkiye Yardım Sevenler Derneği dijital arşivindeki nesneler, Creative Commons License Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.