Madalya, Rozet, Plaket, Şilt

Dublin Core

Başlık

Madalya, Rozet, Plaket, Şilt

Açıklama

Genel Merkez Tüzüğü'nün 10. ve 73. maddeleri gereği hazırlanan madalya, rozet, plaket ve şiltler yer almaktadır.

Oluşturan

Türkiye Yardım Sevenler Derneği

Envanter No

TYSD_000351

Haklar

Bu eserle ilgili bütün kullanım hakları Türkiye Yardım Sevenler Derneğine aittir.
Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

Yazı Dili

Türkçe


Kaynak Gösterimi

Türkiye Yardım Sevenler Derneği, “Madalya, Rozet, Plaket, Şilt,” Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivi, 22 Ocak 2020, http://tysdarsivi.hacettepe.edu.tr/document/295 adresinden erişildi