Yardım Sevenler Cemiyeti Nizamnamesi

Dublin Core

Başlık

Yardım Sevenler Cemiyeti Nizamnamesi

Açıklama

Yardım Sevenler Cemiyetinin Vekiller heyetinin 1941 tarih 2/13763 kararı ile menafii umumiyeye hadim cemiyetler meyanına geçtiğinin belirtildiği nizamname yer almaktadır.

Oluşturan

Türkiye Yardım Sevenler Derneği

Tarih

1942

Envanter No

TYSD_001285

Haklar

Bu eserle ilgili bütün kullanım hakları Türkiye Yardım Sevenler Derneğine aittir.
Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yazı Dili

Türkçe


Kaynak Gösterimi

Türkiye Yardım Sevenler Derneği , “Yardım Sevenler Cemiyeti Nizamnamesi

,” Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivi, 21 Ekim 2020, http://tysdarsivi.hacettepe.edu.tr/document/1326 adresinden erişildi