Gazete Küpürleri

Bu koleksiyonda gazetelerde yayımlanmış Türkiye Yardım Sevenler Derneğine ait haberlere ilişkin küpürler yer almaktadır. Koleksiyonda yer alan küpürler Dernek arşivi, Cumhuriyet Gazetesi arşivi ve Milli Kütüphane gazete arşivleri taranarak elde edilmiştir.